Abatible-Practicable-Monobloc

Les finestres de PVC, Abatibles, Practicables amb o sense monobloc, disposen d'un alt nivell d'aïllament i es presenten com una solució de per vida.

A més dels elevats aïllaments tèrmics i acústics aconseguits, les nostres finestres són capaces de preservar les condicions ambientals d'habitabilitat de la llar, incorporen un reforç interior i un sistema de ferratge perimetral amb diferents punts forts que garantit-zen la indeformabilitat, i proporcionen un tancament antipalanca amb total seguretat antiatracament.