Elevadora

Les portes correderes-elevadores destaquen especialment per els seus excel·lents valors d'aïllament tèrmic i acústic.

Els seus ferratges proporcionen un recorregut molt suau i silenciós, on la sencillesa del seu ús i la comoditat són claus.

Mitjançant l'accionament de la maneta de la finestra, aquesta queda suspesa d'un carril superior dotat de coixinets de gran qualitat, sobre els quals es desplaça la gran fulla, amb el mínim d'esforç.

En el moment del tancament, quan retorna a la seva posició normal, la finestra es tanca hermèticament.