Curvada

A causa de la conformitat termoplàstica dels perfils, es poden obtenir les curvatures més diverses: finestres circulars, arc de mig punt, arc rebaixat.